CORONA & LÆGEBESØG

MUNDBIND

Det er ikke længer påkrævet at bruge mundbind.

Med undtagelse af:

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen kommer med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

VIDEO

Du kan opleve, at konsultationen med lægen bliver erstattet af samtale over video.

Pr. 01/6-21 har Region Midt opsagt aftalen, om telefonkonsultationer i stedet for fremmødekonsultationer hos de praktiserende læger. Vi kan derfor ikke længere tilbyde telefonkonsultation.

KONSULTATION

Du kan nu booke tid hos lægen via vores hjemmeside, se under SELVBETJENING.

MISTANKE OM CORONAVIRUS

Du kan ikke komme til konsultation i lægehuset, hvis der er mistanke om coronavirus. Har du symptomer på luftvejsinfektion, eller oplever du vejrtrækningsbesvær, skal du ringe til os. Hvis du tilbydes tid her i klinikken, skal du møde op med mundbind.